kalevikamarainen

Miksi Pisara pitää jäädyttää, osa 2

 

Valtioneuvoston oikeuskansleri on omasta aloitteestaan selvitellyt väylähankkeiden määrärahoihin ja valtuuksiin liittyviä kysymyksiä ja antanut asiassa ratkaisunsa 15.4.2014. Ratkaisu jakautuu kolmeen osaan: ”Talousarvion noudattaminen”, ”Valtuuksien budjetointi” ja ”Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon ja valtiontalouden kehysten valmistelu”.

 

Liikennepoliittista selontekoa koskee kolme kappaletta pitkä arviointi (s.11/12):

”Pyytämistäni selvityksistä käy ilmi, että valtioneuvoston liikennepoliittiseen selonteon muusta valmistelusta poiketen väylähankeluettelo valmisteltiin yksinomaan Liikennevirastossa viraston pääjohtajan ohjauksessa ja vietiin sieltä suoraan liikenne- ja viestintäpoliittiseen ministerityöryhmään käsittelemättä sitä liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesvalmistelussa. Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan seurauksena liikennepoliittisen selonteon hankelistan tällaisesta ministeriön näkemyksen mukaan epäasianmukaisesta valmistelusta on ollut, että hallitus on tehnyt vaalikauden liikennettä koskevat politiikkapäätöksensä keväällä 2012 epäselvien tietojen perusteella. Vastoin käsitystään hallituksella ei ole mahdollisuutta kaikin osin toteuttaa keväällä 2012 eduskunnalle liikennepoliittisessa selonteossa esittämiään liikenneväylien kehittämishankkeita kehysten puitteissa. Erityisesti vaalikaudella 2012-2015 aloitettaviksi tarkoitettujen liikennehankkeiden osalta ei voidakaan edetä hallituksen linjausten mukaisesti. Käytännössä tilanne johtaa siihen, että kaikkien selonteon hankkeiden aloittamista varten tulisi kehyskaudella myöntää kehyspäätöstä enemmän varoja (vähintään 50 miljoonaa euroa ja tehokkaimmassa toteutusmallissa 150 miljoonaa euroa), hankkeet tulee jaksottaa uudelleen tai kaikkia hankkeita ei voida toteuttaa selonteossa linjatulla tavalla. Tämä vaikuttaa liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan myös seuraavalla hallituskaudella toteutettaviin hankkeisiin.

 

Väylähankkeiden kaltaisten pitkäaikaisten rakennushankkeiden osoittautuminen alibudjetoiduiksi on ongelmallista sekä poliittisluontoisten valtiontalouden kehysten että erityisesti oikeudellisesti sitovien valtion talousarvioiden osalta. Jo käynnistettyjen hankkeiden keskeyttäminen ei ole yleensä tarkoituksenmukaista, vaikka ne osoittautuivatkin alibudjetoiduiksi. Näin ollen alibudjetoinnista voi aiheutua tosiasiallisia rajoituksia valtioneuvoston talousarvioesitystä ja eduskunnan talousarviota koskevalle päätöksenteolle.

 

Valtioneuvoston päätöksenteossa tarvittavien perustietojen tuottamisesta vastaavan asiantuntijaviraston ohella myös valtioneuvoston päätösten valmistelusta vastaavan ministeriön virkamiehillä tulee olla riittävät mahdollisuudet arvioida päätöksenteossa käytettävien perustietojen oikeellisuutta. Tämä olisi otettava huomioon myös ministeriöiden ja asiantuntijavirastojen välistä ja ministeriöiden ja asiantuntijavirastojen sisäistä tehtävien- ja toimivallanjakoa koskevia järjestelyjä sekä ministeriöiden ja asiantuntijavirastojen johtamisjärjestelmiä kehitettäessä.”

 

Pisara-hanketta on keväällä 2012 pohjustettu muun muassa laivaseminaarissa, jonka "jälkimainingeissa" tuolloinen Liikenneviraston pääjohtaja Tervala jakeli ”evästyksiä” hankkeen tekijöille (Tervalan osallistumisesta itse risteilylle en ole varma). Niin ikään viraston ylijohtaja Ruohonen on valistanut "hankintaklinikan" osanottajia, miten tilaajatahot organisoituvat hankkeeseen ja miten päätöksiä tehdään. ”Täyttä höyryä” on siis menty jo ennen virallista päätöksentekoa.

 

Eilistä Pisara-kirjoitusta tehdessäni en vielä ollut huomannut näitä laillisuusvalvojan painavia terveisiä, mutta Liikenne- ja viestintämi-nisteriön entinen kansliapäällikkö Juhani Korpela lienee osannut kokemuksensa perusteella viestiä aavistella. Nyt tuo kirjoitukseni voitaisiin yhdistää aiempaan blogiini.

 

Aiemmassa Pisaran jäädyttämistä koskevassa kirjoituksessani perustelin vaatimusta muun muassa koska vaihtoehtoja ei ole selvitelty avoimesti, suunnittelu on ollut puutteellista, kustannukset nousevat, päättäjiäkin on saatettu harhauttaa kustannuskysymyksissä, kritiikistä ei ole välitetty ja vaihtoehtojakin on (muun muassa Liikennevirasto itse esittää sellaisen). Uusin tiedoin täydennettynä kirjoitukseen kuuluu lisäkappale:

”LVM on itsekin sitä mieltä, että muun muassa Pisara-hankkeen valmistelu on ollut epäasianmukaista. Myös Valtioneuvoston oikeuskansleri on oma-aloitteisesti kiinnittänyt asiaan huomiota. Jos tuoreella ministerillä itsellään ei ole omia valmiuksia, Eduskunnan pitää ryhdistäytyä ja pestä liikennehankkeiden valmisteluun liittyvä likapyykki.”

 

Terveisin Kalevi Kämäräinen

http://www.rautatiematkustajat.fi/
http://www.facebook.com/pages/Rautatiematkustajat/158345494253217
http://www.facebook.com/groups/108232592543581/

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Aiheesta käydään keskustelua täällä:
https://www.facebook.com/groups/292234454161439/pe...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän TimoNyman kuva
Timo Nyman

ONKO Käpylä, Oulunkylä, Pukinmäki, Malmi, Tapanila, Puistola - asemilta Rautatieasemalle matkaavan vaihdettava PISARA-radalle Pasilassa?
En ole löytänyt siihen vastausta, mutta joku perusteli kerran että asteissa mitattuna nousu linnunlaulun läpi ei ole sellaiselle hankittavalle uudelle kalustolle mahdollista ja siksi vaihto olisi tarpeellinen. Tällainen huh olisi hyvä ampua alas, sillä sehän kuulostaa ihan älyttömältä!

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Tämän epävarman näkemyksen löysin:
"Radan maanalaisesta osuudesta johtuen sen suurin pituuskaltevuus olisi jopa 35 promillea, mikä uusia Sm5-sähkömoottorivaunuja lukuun ottamatta on liikaa nykyisille junayksiköille."
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pisararata

Paikoin se pituuskaltevuus on kyllä 40 promillea (s. 12), joten kaluston käyttörajoitukset lienevät ilmeisiä. Minäkään en tiedä, miten tuo on aiottu hoitaa.
http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/porta...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän TimoNyman kuva
Timo Nyman

Kiitos!
Jatketaan Juhannusta ja otetaan selvää ensi viikolla!

Toimituksen poiminnat