kalevikamarainen

EU-kantelumietteitä, osa 2: VR:n julkisen palvelun velvoite

 

VR on ilmoittanut aikovansa varsin nopeasti lopettaa junapysähdykset Haukivuoressa ja Lievestuoreella. Yhtiöllä kuitenkin kerrotaan olevan julkisen palvelun velvoite. Saako VR siis toimia yksipuolisesti?

Yksinoikeussopimuksen liikennöintimuutoksia koskeva viides artikla on jossain määrin tulkinnanvarainen. Siitä voisi jopa arvella, että VR saa itse määritellä julkisen palvelun velvoitteensa vuodesta 2012 alkaen:

”Liikenteenharjoittaja on velvollinen hoitamaan tässä sopimuksessa ja sen liitteissä määritellyn liikenteen sovituin ehdoin.

Julkisen palvelun velvoitteen mukainen liikenne vuonna 2010 on todettu liitteessä 2.

Tämän sopimuksen mukaista liikennettä Liikenteenharjoittaja voi kehittää liiketaloudellisin perustein. Liikenteenharjoittaja voi sopimuskauden aikana lisätä tai vähentää tämän sopimuksen mukaisen liikenteen reittejä ja vuorotarjontaa sekä muuttaa aikatauluja.

Liikennetarjonnan vähentäminen edellyttää vuosina 2011 ja 2012 Viranomaisen hyväksynnän ja siitä sovitaan kirjallisesti. Vuosina 2012-2019 liikenteen vähentäminen ei saa johtaa julkisen palvelun velvoitteen ja palvelutasomäärityksen mukaisen liikennetarjonnan heikkenemiseen.

Jos Viranomainen edellyttää muutoksia liikennöitäviin rataosuuksiin, noudatetaan 3-5 vuoden siirtymä- aikoja. Jos Liikenteenharjoittaja haluaa toteuttaa muutoksia, jotka on yhteisesti hyväksytty osapuolten välillä, tapauskohtaiset siirtymäajat ovat enimmillään 1-3 vuotta. Muutokset voivat olla junavuorojen lisäyksiä tai vähennyksiä sekä muutoksia junien pysähdyskäyttäytymisessä ja niistä sovitaan kirjallisesti.

Liikenteenharjoittaja voi toteuttaa liikennöintijakson sisällä muutoksia junien kulkupäiviin ja vähentää sekä lisätä tilapäisesti tarjontaa sesonkeihin kysyntäveihteluiden mukaisesti.”

Jos itse sopimus on epäselvä, nähtävästi LVM:n, VR:n ja Valtioneuvoston kanslian keskenään kesäkuussa 2009 laatima salainen omistajaohjausasiakirja kuitenkin edellyttää selkeästi kaukojunaliikennettä koskevaa vuosittaista yhteistyötä (s. 8):

”Kaukoliikenteen osalla tulee jatkossa tehdä kaksi erillistä sopimusta. Toisessa sopimuksessa sovitaan valtion kaukoliikenteen ostoista ja toisessa sovitaan VR:n yksinoikeudesta kaukoliikenteeseen. Jälkimmäisessä sopimuksessa täytyy varmistaa VR:n oikeus kehittää liikennettä markkinaehtoisesti (mm. avata ja lopettaa yhteysvälejä ja vuoroja tai muuttaa vuorovälejä VNK:n, LVM:n ja VR:n vuosittaisen yhteenvetokokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti).

Valtion ostosopimus sisältää peruspalvelutasojen edellyttämän junaliikenteen, jota VR ei voi hoitaa liiketaloudellisesti kannattavasti. Nykyinen ostoliikenteen sopimus sisältää runsaasti junavuoroja, jotka ylittävät peruspalvelusopimukset, joka kokonaisuuden kannalta on ollut järkevää yhdistää tähän sopimukseen. Sopimus VR:n yksin-oikeudesta sisältää VR:n taloudellisesti kannattavan liikenteen lisäksi sen taloudellisesti kannattamattoman liikenteen, jonka valtio edellyttää VR:n hoitavan yksinoikeuden vastineeksi.”

Minun silmiini ei ole tullut mitään, mikä kumoaisi salaisen omistajaohjausasiakirjan näkemykset. Koska laatijat ovat myös yksinoikeussopimuksen osapuolia, tuollaisella asiakirjalla on merkitystä sikäli kuin osapuolten todellinen tarkoitus on hakusessa.

Tähän päivään mennessä LVM ei ole puuttunut VR:n aikeisiin. Toimettomuus soikin meille tilaisuuden lähestyä uudelleen EU:n komissiota. Asiaa toki auttaa myös Haukivuoren pysähdyksen lakkauttamista vastustavan adressin allekirjoittaminen ja ajatustenvaihto muutenkin.

Sen päivän kun myös näkisi, että joku kansanedustaja rohkaistuu ja kysyy asiaa suoraan liikenneministeriltä. Okeuskansleri kun on sitä mieltä, että tavalliselle rahvaalle vastaaminen tai vastaamatta jättäminen on ministerin itsensä päätettävissä.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

http://www.rautatiematkustajat.fi/
http://www.facebook.com/pages/Rautatiematkustajat/158345494253217
http://www.facebook.com/groups/108232592543581/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset