kalevikamarainen

Heitettiinkö haukivuorelaiset junasta samppanjan ja kaviaarin voimalla?

Aluejohtokunnan jäsen Asko Kohvakka kritisoi ansiokkaasti Haukivuoren junapysähdyksen lopettamista Länsi-Savossa 9.9. ja onpa aihetta käsitelty Mikkelin Kaupunkilehdessäkin 4.9. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua odoteltaessa on paikallaan kritisoida päätöksen lisäksi itse päätöksentekoprosessia.

Henkilöjunaliikenteen yksinoikeussopimuksen liikennöintimuutoksia koskevan 5 artiklan kolmen ensimmäisen momentin mukaan

”Tämän sopimuksen mukaista liikennettä Liikenteenharjoittaja voi kehittää liiketaloudellisin perustein. Liikenteenharjoittaja voi sopimuskauden aikana lisätä tai vähentää tämän sopimuksen mukaisia reittejä ja vuorotarjontaa sekä muuttaa aikatauluja.

Liikennetarjonnan vähentäminen edellyttää vuosina 2010 ja 2011 Viranomaisen hyväksynnän ja siitä sovitaan kirjallisesti. Vuosina 2012-2019 liikenteen vähentäminen ei saa johtaa julkisen palvelun velvoitteen ja palvelutasomäärityksen mukaisen liikennetarjonnan heikkenemiseen.

Jos Viranomainen edellyttää muutoksia liikennöitäviin rataosuuksiin, noudatetaan 3-5 vuoden siirtymäaikoja. Jos Liikenteenharjoittaja haluaa toteuttaa muutoksia, jotka on yhteisesti hyväksytty osapuolten välillä, tapauskohtaiset siirtymäajat ovat enimmillään 1-3 vuotta. Muutokset voivat olla junavuorojen lisäyksiä tai vähennyksiä sekä muutoksia junien pysähdyskäyttäytymisessä ja niistä sovitaan kirjallisesti.”

Kirjallinen muoto lienee ainoa yksiselitteinen vaatimus, mutta toukokuussa 2014 pidetyssä VR:n ja LVM:n virkamiesten välisessä ravintolapalaverissa (kuten myös ministeri Virkkusen allekirjoittamassa päätöksessä) näkemys on suoraviivainen:

”Lievestuoreen asia on kunnossa. Haukivuori on herättänyt keskustelua ja myös hallintoneuvosto on keskustellut ja ottanut asiaan kantaa. - - -

Hallintoneuvoston kirjaus: ”Asian valmistelussa ei ole otettu huomioon velvoiteliikenteen näkökulmaa ja asia pitää vielä valmistella uudestaan VR - LVM”.

Ministeri tekee päätöksen velvoitejunien osalta Jokilehdon [LVM:n virkamies] esityksen pohjalta, jossa esitetään liikenteen lakkauttamista. Esitys lähtee ministerille aamupäivän aikana.”

Oikeuskanslerinvirasto antoi 24.10.2013 Kreikka-vakuusasiakirjoja koskevan ratkaisunsa. Kanteluissa oli kritisoitu muun muassa sitä, että Valtiovarainministeriö olisi ulkoistanut sille kuuluvan julkisen tehtävän (vakuusasiakirjojen julkisuutta koskeva päätöksenteko) asianajotoimiston hoidettavaksi.

Oikeuskansleri toteaa muun muassa:

”Yleisellä tasolla voidaan arvioida, että asianajopalvelujen käyttäminen voi oikeudenkäyntiprosessien lisäksi olla perusteltua lähinnä oikeudellista erityisasiantuntemusta vaativissa kysymyksissä silloin, kun ministeriössä ei ole tällaista asiantuntemusta. Hallinnon perusjuridiikan – jollaiseen julkisuuslaki eittämättä kuuluu – soveltamisessa ei ministeriötasolla pitäisi pääsääntöisesti olla perusteltua tarvetta asianajopalveluiden käyttämiseen.”

Sopimusten tulkinta ei välttämättä ole hallinnon perusjuridiikkaa, jolloin asianajopalveluiden käyttäminen saattaa olla paikallaan. Mutta ”tulkintapalveluiden” ulkoistaminen toiselle sopijapuolelle tuskin on hyvää hallintoa. Ministeri Risikonkin tilaamat ”selvitykset” kannanottoineen ovat suoraan VR:ltä logoineen päivineen.

Onkohan Risikosta aloitteentekijäksi, vai pitääkö kansalaisten jälleen kerran selvityttää asioita hallinnon puolesta? Sikäli kuin keväisen viisituntisen ravintolakestityksen maksoi VR, rikosoikeudellinenkin näkökulma olisi käytettävissä.

Kalevi Kämäräinen

Puheenjohtaja, varatuomari

Suomen Rautatiematkustajat ry

 

Kirjoitus on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 2.10.2014 (s. 8).

http://en.calameo.com/read/00101225825bd3ab3ccb8

 

Tausta-aineistoa:

Yksinoikeussopimus

http://rautatiematkustajat.fi/VR_osto.pdf

LVM:n Haukivuori-päätös 4.6.2014

http://rautatiematkustajat.fi/LVM_Haukivuori_20140604.pdf

LVM:n ja Risikon ”selvityksiä”

http://rautatiematkustajat.fi/Haukivuoriworkshop_20140515.pdf

http://rautatiematkustajat.fi/haukivuori/Haukivuori_muistio_LVM.pdf

http://rautatiematkustajat.fi/haukivuori/VR_Haukivuori_2014_07_28b.pdf

http://rautatiematkustajat.fi/haukivuori/Savonradankehittaminen29072014.pdf

Oikeuskanslerinviraston Kreikka-ratkaisu

http://www.okv.fi/media/uploads/ratkaisut/ratkaisut_2013/okv_917_1_2013.pdf

 

Terveisin Kalevi Kämäräinen

http://rautatiematkustajat.fi/

https://www.facebook.com/pages/Rautatiematkustajat/158345494253217

https://www.facebook.com/groups/108232592543581/

https://www.facebook.com/groups/1416510491944161/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Koska sanomalehden palstatila on rajallinen, täydennän ajatuksenkulkuani hieman.

Kannattaa verrata yksinoikeussopimuksen liikennöintimuutoksia koskevan 5 artiklan kolmea ensimmäistä momenttia ministeri Virkkusen kansanedustaja Paula Viitamiehelle 17.6.2014 antamaan vastaukseen (s. 3):
”Edellä mainittu yksinoikeussopimus ei sisällä sopimusehtoa, jonka mukaan palvelutason heikennyksiä ei sallita.”
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_...

Näin palvelutasoa puolestaan on luonnehdittu Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa sopimuksesta päätettäessä vuonna 2009 (s. 2):
”VR voi kehittää liikennettä liiketaloudellisin perustein. Liikennettä ei saa vähentää siten, että se johtaa julkisen palvelun velvoitteen mukaisen liikennetarjonnan heikkenemiseen.”
http://www.rautatiematkustajat.fi/Y24_11_2009LVMVR...
http://www.rautatiematkustajat.fi/Y241109_10_15.pdf

Asia selkiytyy yhden sanan lisäyksellä:
”VR voi kehittää liikennettä liiketaloudellisin perustein, MUTTA liikennettä ei saa vähentää siten, että se johtaa julkisen palvelun velvoitteen mukaisen liikennetarjonnan heikkenemiseen.”

Edelleen, LVM:n päätöksessä VR:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä 1.1.2012 alkaen todetaan muun muassa (s. 3/3):
”VR-Yhtymä Oy:n yksinoikeussopimuksen mukainen julkisen palvelun
velvoitteen alainen liikenne 1.1.2012 muodostuu markkinaehtoisesta ja
velvoiteliikenteestä, joista vastaa kokonaisuudessaan VR-Yhtymä Oy.”
http://www.rautatiematkustajat.fi/LiVeTasmLVM2011.pdf

Kuten totean, Virkkusen päätöksessä 4.6.2014 ei kuitenkaan pohdita mitenkään velvoitteen laajuutta eikä palvelutasokysymyksiä. Ja jos vaikka hyväksytään tulkinta, että LVM:n sananvalta rajoittuu vain päätöksessä mainittuihin kahteen junaan, niidenkin ”sorkkiminen” on heikentänyt palvelutasoa (koska yksikään juna ei enää pysähdy Haukivuorella).
http://rautatiematkustajat.fi/LVM_Haukivuori_20140...

Virkkunen on kyllä osannut allekirjoittaa asiallisestikin perusteltuja ja jäsenneltyjä päätöksiä (joissa on valitusosoituskin ilman eri pyyntöä).
http://www.kinnula.fi/tiedostot/843_LIITE_7_Paatos...

Sekä virka- että tuomarinvalan vannonut ministeri Risikko lienee pitänyt bulvaanina toimimista virkavelvollisuutenaan (”Minun on luotettava siihen, mitä VR sanoo”) ja onpa hän julkisesti valehdellutkin asiassa. Mutta haluaako Risikko yhä todellakin rämpiä vähintään huonosta hallinnosta ja kukaties mistä koostuvassa ”suossa” (vuotosivusto VRLeakskin kertoi lähes ensi töikseen VR:n vieraiden Hartwall-areenalla olevan enimmäkseen virkamiehiä eikä tavallisia asiakkaita)?
http://yle.fi/uutiset/liikenneministeri_risikko_ha...
http://kalevikamarainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1...
http://vrleaks.wordpress.com/2012/01/25/vrn-edustu...
http://vrleaks.wordpress.com/2012/01/29/vrn-aition...
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/...
http://oikeusministerio.fi/fi/index/toimintajatavo...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Alexius Manfelt

Kalevi hyvä, jotenkin vaan vahvistuu täällä Suomessa tunnelma kuin olisi Titanicilla, jossa alimmat kerrokset jo uppoavat, mutta ylimmissä juhlat jatkuvat.

Miten Suomessa, jossa Oulun yliopiston kukaan ovat älykkäimmät kansaliset, voi olla niin taukit, yksinkertaiset ja tyhmät herrat jokaisessa herroille kuuluvassa tehtävässä?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Vastinparina vaan valitettavasti ovat taukit hallittavat, jotka uskovat hokemia, että täällä eletään kuin länsimaissa, vaikka Länsi-Venäjähän tämä todellisuudessa on (se mahdollinen äly tuntuu kuluvan johonkin muuhun kuin kriittiseen ajatteluun).

Terv. KK

Jukka Ahtiainen

Tero Jokilehto, erityisasiantuntija, yksikön päällikkö, LVM henkilöjunien pysähdysten lopettamisesta Haukivuorella 11.8.2014:
"Laskelmia hiilidioksidipäästöjen muuttumisesta ei ole tehty.”

2019 tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttavista osatekijöistä on lisääntynyt, joten henkilöjunien pysähdykset Haukivuorella on syytä palauttaa. Vaihtoehdot ovat joko valtionyhtiön toimesta tai sitten vapauttaa henkilöliikenteen kilpailu kyseisellä rataosalla välittömästi.

Lainaus raideliikenteen asiantuntijan lausunnosta:
Julkisuudessa olleet tiedot Haukivuoren pysähdyksen aiheuttamasta jopa 30–60 minuutin viivästyksestä ovat virheellisiä. Haukivuoren pysähdyksellä ei ole vaikutusta eikä kerrannaisia vaikutuksia henkilöjunaliikenteen palveluverkon kokonaisuuteen. Haukivuoren pysähdys vaikuttaa vain Kouvolan ja Mikkelin välisellä rataosalla.
Haukivuoren pysähdykset voidaan palauttaa
- Tekemällä yhden minuutin muutoksia lähtö- ja saapumisaikoihin Kouvolassa, Mäntyharjussa, Mikkelissä ja/tai Pieksämäellä
- Muutokset eivät estä tai haittaa Mäntyharjuun nykyisin keskitettyjä junakohtauksia
- Muutokset eivät katkaise mitään jatkoyhteyksiä tai estä muita junakohtauksia

Toimituksen poiminnat