kalevikamarainen

Pisara-rata osana TEN-T-verkkoa tai jotain muuta EU:n rahoitusohjelmaa

Lähetimme tänään Pisara-rataa koskevan englanninkielisen kirjeen Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerille ja liikennekomissaari Violeta Bulcille. Kiinnitämme siinä huomiota ratahankkeen rahoittamisen perusteita koskeviin kysymyksiin.

Viittaamme tuoreisiin Liikenneviraston selvityksiin, joiden mukaan Helsingin ratapihan kehittäminen (kustannusarvio 121 miljoonaa euroa), Pasila–Riihimäki –rataosan kehittäminen (kustannusarvio 150 miljoonaa euroa) ja Pasilan läntisen lisäraiteen rakentaminen (kustannusarvio 40 miljoonaa euroa) ovat Pisaraa halvempia keinoja helpottaa Helsingin raideliikenteen ongelmia. Yhteensä näiden hankkeiden kustannusarvio on 311 miljoonaa euroa tuoreimman kokonaisarvion Pisarasta ollessa 1,9 miljardia euroa (EU:n investointipaketissa hankkeen kustannusarvioksi mainitaan 950 miljoonaa euroa).

Viraston selvityksistä ilmenee myös, että todellinen liikenteen pullonkaula on Pasilan asema, johon Pisara ei vaikuta mitenkään. Lisäksi kaukoliikenteelle riittää joka tapauksessa kapasiteettia vastedeskin. Niin ikään aiempi Pisaran hyöty-kustannussuhde 1,54 vaihtelee nyt epävarmuustekijät huomioon otettuna välillä 0,38 - 0.58. Hanke alittaakin selkeästi yhteiskuntataloudellisen kannattavuusrajan 1,0 ja sen yhteiskuntataloudellisen tappion nykyarvoksi 30 vuoden ajalta on laskettu 458 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan Pisara on kutistunut paikalliseksi tai enintään alueelliseksi hankkeeksi. Siksi ei ole ihme, että Liikennevirasto on suositellut sen lykkäämistä.

Ihmettelemme siksi hallituksen päätöstä hakea Pisaralle EU-tukea, pääministeri Stubbinn väitteitä, että hanke olisi tärkeä koko Suomen kannalta sekä hänen haluaan sitoa tulevien hallitusten kädet asiassa. Kummeksumme myös valtiovarainministeri Rinteen lausuntoa, jonka mukaan päätöksiä valmisteleva ja koordinoiva EU-komission virkamies pitäisi Pisaraa erittäin lupaavana hankkeena.

Epäilemme suuresti Pisara-radan soveltuvuutta TEN-T-rautatieverkkoon eikä se mielestämme voi täyttää myöskään EU:n investointipaketin edellytyksiä todellista lisäarvoa Euroopan taloudelle tuottavana hankkeena. Esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston 11.12.2013 antaman asetuksen (EU) N:o 1315/2013 unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta 7 artiklassa todetaan:

”Yhteistä etua koskevat hankkeet

1.   Euroopan laajuista liikenneverkkoa kehitetään yhteistä etua koskevilla hankkeilla, joilla rakennetaan uutta liikenneinfrastruktuuria ja kunnostetaan ja parannetaan olemassa olevaa liikenneinfrastruktuuria sekä toteutetaan toimenpiteitä verkon resurssitehokkaan käytön edistämiseksi.

2.   Yhteistä etua koskevalta hankkeelta edellytetään, että

a) se myötävaikuttaa niiden tavoitteiden saavuttamiseen, jotka kuuluvat vähintään kahteen neljästä 4 artiklassa säädetystä kategoriasta;

b) siinä noudatetaan II luvun ja, jos kyseessä on ydinverkko, myös III luvun säännöksiä;

c) se on taloudellisesti elinkelpoinen sosioekonomisen kustannus-hyötyanalyysin hyötyjen perusteella;

d) sillä on eurooppalaista lisäarvoa.- - -”

Näistä syistä pyydämme komissiota avoimuuden nimissä julkistamaan kaiken Suomen hallituksen Pisara-rataa koskevan hakemusaineiston riippumatta siitä onko kyse TEN-T-varoista tai jostakin muusta rahoituslähteestä. Tämä on mielestämme tarpeen, jotta kansalaiset niin Suomessa kuin muuallakin voisivat vakuuttua onko varoja haettu väärin perustein vaiko ei ja jotta kansalaisilla myös on mahdollisuus reagoida mahdollisiin epäasiallisuuksiin. Lisäksi toteamme komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen edistäneen Pisara-hanketta Suomen pääministerinä. Siksi hän on mielestämme esteellinen olemaan tekemisissä sen kanssa EU:ssa.

Kirjeen voi kokonaisuudessaan lukea lähdeviitteineen täällä. Suomenkielistä versiota siitä ei ainakaan vielä ole.  

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Puheenjohtaja

Suomen Rautatiematkustajat ry

www.rautatiematkustajat.fi

http://www.facebook.com/pages/Rautatiematkustajat/158345494253217

http://www.facebook.com/groups/108232592543581/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän AOBrusi kuva
Antti Brusi

Kun tuo investointipaketti julkistettiin Katainen mainitsi että, Suomi voisi käyttää "omasta" osuudestaan esim. rautatieverkoston parannuksiin. Pisaraahan hän näköjään tarkoitti. Pirusti tunnelia ja raidetta ja kolme ulos/sisäänkäyntiä.

Metron laajentaminen palvelisi myös paikallisia alkuasukkaita. Köysirata.....

Meinaan vain, että kahden raiteen junatunneli ei ole ihan pikkujuttu.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Rahaa on haettu muihinkin hankkeisiin, mutta kyllä Pisara todella vie kakusta suuren osan. Ja kun se tällä tietämyksellä on turha hanke, voidaan kysyä, mistä on kyse. Katainen ehkä on yksi heistä, joka tietää.
http://www.lvm.fi/tiedote/4433375/suomi-hakee-eu-t...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset