kalevikamarainen

Liikenneverkkoselvitys ja valmistelun taso

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys liikenneverkon kehittämisestä liiketaloudellisesti julkistettiin viime torstaina. Asettamispäätöksen taustan mukaan (s. 148 / 158)

”Liikennepalveluilla ja väyläverkolla on suuri merkitys ihmisten arjessa ja yhteiskunnan toimivuuden sekä kilpailukyvyn kannalta. Valtion väylien ylläpitoa ja kehittämistä on perusteltua tarkastella liiketaloudellisin perustein. Tämä tehostaa väyliin sidotun varallisuuden käyttöä, varmistaa laajat kehittämisinvestoinnit ja paremmat liikennepalvelut asiakkaille sekä parantaa julkisen talouden kantokykyä.

Liiketaloudellinen tarkastelu edellyttää Liikenneviraston taseen hallinnointiin, veroasteeseen ja liikenteen maksuihin kohdistuvia toimia. Väylien ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät yhteiskuntapoliittiset näkemykset tulee huomioida myös jatkossa.”

Selvityksen sivuilla 24 – 27 selostetaan liikenneväylien korjausvelan vähentämistä ja uusien rahoitusmallien käyttöä koskevan parlamentaarisen työryhmän ehdotusta, joka valmistui joulukuussa 2014. Yksi keskeisistä työryhmän esityksistä (sivut neljä ja viisi) oli, että talousarviorahoituksen tulee jatkossakin olla keskeinen tapa rahoittaa kehittämisinvestointeja, mutta muitakin rahoitusmalleja on kokeiltava ja otettava käyttöön ennakkoluulottomasti.

Parlamentaarinen työryhmä esitti myös, että liikennejärjestelmän suunnitteluun tarvitaan poliittista ohjausta ja pitkäjänteisyyttä ja että jatkossa tulisi laajassa poikkihallinnollisessa ja parlamentaarisessa yhteistyössä laatia aina hallituskauden alussa pitkäjänteinen 12-vuotinen liikennepoliittinen tavoitesuunnitelma. Lisäksi liikenneverkon määrärahojen kohdentamisen tulee olla suunnitelmallista, läpinäkyvää, pitkäjänteistä ja vaikutuksia arvioivaa.

Tuoretta selvitystä voi todellakin luonnehtia ennakkoluulottomaksi. Mutta ollakseen hyvää valmistelua siinä olisi mielestäni pitänyt referoimisen lisäksi ottaa kantaa parlamentaarisen työryhmän esityksiin ja perustella niistä poikkeavat näkemykset. Kuinkas keskustelet rakentavasti pääministeri Sipilän toiveen mukaan, kun itse keskustelun avaus ”on perusteltua”?   

Terveisin Kalevi Kämäräinen

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Sipilän hallitus harjoittaa uudistuspolitiikkaa, olkoon sitten kyse sosiaali- ja terveyspalveluista, tai digitalisaation edistämisestä, työllistämisen esteiden vähentämisestä, ilmastopolitiikasta, että myös liikennejärjestelmän kehittämisestä.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Kunpa siis tekisi asiat kunnolla.

Terv. KK

Toimituksen poiminnat