kalevikamarainen

Kansanedustaja Taimela ja Juhani Ahon Rautatie

Kansanedustaja Katja Taimela vaati tänään, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner lopultakin avaa julkiseen keskusteluun hallituksen suunnitelmat henkilöjunaliikenteen avaamisesta kilpailulle (Taimela lienee haistanut pelin paikan viikonlopun uutisista, joiden mukaan hallituspuolueissa olisi eripuraa asiasta). Olen samaa mieltä kuin Taimela, mutta päinvastaisista syistä: VR:n sijasta kansalaiset on lopulta päästettävä tässä asiassa löysästä hirrestä.

Toimittuaan ensi vuotensa epäitsenäisenä valtiollisena yksikkönä ja sen jälkeen 113 vuotta keskusvirastona VR:stä tehtiin vuonna 1990 liikelaitos, jolla oli aiempaa vapaammat kädet harjoittaa junaliikennettä liiketaloudellisin perustein vailla holhousta. Myös radanpito siirrettiin valtion vastuulle. Tammikuun alussa vuonna 1995 voimaan tulleessa laissa valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä VR:stä tuli lopulta osakeyhtiö.

Lain esitöiden sivulla kuusi (kuten 1 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa sivulla yhdeksän) muutoksen syynä mainitaan kilpailun mahdollistaminen:

”Esityksen keskeisenä tavoitteena on nykyistä selvemmin erottaa toisistaan liiketoiminta ja rataverkon ylläpito ja rakentaminen. Tarkoitus on, että kuljetustoimintaa hoidetaan yhtiömuodossa kuten valtion muutakin kilpailutilanteessa harjoittamaa liiketoimintaa ja että vastuu rataverkosta on valtiolla kuten muidenkin infrastruktuurien osalta. - - - Kuljetustoiminnan ja radanpidon erottaminen mahdollistaa pitkällä aikavälillä kotimaisen puolueettoman rautatieliikennekilpailun järjestämisen. Erottaminen lisää valtion tukien avoimuutta ja edesauttaa kilpailulainsäädännön soveltamista, koska kuljetustoiminnan ja radanpidon ristisubventio ei ole mahdollista.”

Kilpailun hidasteena puolestaan mainitaan 3 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa hallinnon kaikinpuolinen valmistautumattomuus (s. 10):

”3 §. Rataverkon käyttöoikeus. Rataverkon käyttöoikeudesta voidaan kotimaisessa liikenteessä päättää kansallisesti. Tämän vuoksi perustettavalle yhtiölle on tarkoitus antaa 1 momentissa oikeus käyttää rataverkkoa suoraan lain nojalla, kunnes laajempi toimilupalainsäädäntö on valmis. Tämä on perusteltua sen vuoksi, että Suomessa ei ole selvitetty, miten rautatieliikenteen kilpailun salliminen samalla rataverkolla vaikuttaisi rautatieliikenteen toimintaedellytyksiin, kuluttajien ja käyttäjien asemaan ja voimavarojen tehokkaaseen käyttöön. Toisaalta ei myöskään ole sääntelyyn tarvittavaa hallintoa, eikä sitä ole mahdollista luoda vuoteen 1995 mennessä. Samalla rataverkolla kilpailemisen vaikutukset ovat vasta selvitettävinä EU:ssa. Tarkoitus on, että tarvittavat selvitykset ja mahdollinen lainsäädäntö valmistellaan vuoden 1998 loppuun mennessä, jonka jälkeen perustettavalta yhtiöltä vaadittaisiin toimilupa.”

On siis selvää, että ainakin vuodesta 1995 lähtien yhtenä mahdollisuutena on ollut kilpailu valtion omistamalla rataverkolla. Yhtä selvää on myös, että "hallinnon valmistautumattomuus" aina vain hidastaa kilpailun toteutumista. Tavaraliikenteessä vatulointi jo sentään päättyi, mutta sekin vaikeimman kautta valtionhallinnon rattaiden pyöriessä hitaasti mutta varmasti valtionyrityksen hyväksi. Hoksottimia jos käyttäisi, voisi huomata VR:n pelaavan kalustoasioissa omia pelejään välillä jopa liikenneministeriä bulvaanina käyttämällä.

Jos toiseksi merkkipaaluksi otetaan vuosi 2024 (VR:n henkilöliikennemonopolin päättyminen, ellei jotain tapahdu), VR:llä ja hallinnolla on ollut 30 vuotta sopeutumisaikaa uuteen tilanteeseen samoin kuin päättäjillä aikaa miettiä kilpailun järjestämistapa. Onhan tämä jo kuin Juhani Ahon Rautatiestä:  

“syntynyt on novelli nimeltä Rautatie kirjoittanut Juhani Aho, ja kerrotaan siinä yhdestä tyhmästä ukosta ja yhdestä tyhmästä akasta, jotka menivät rautatietä katsomaan. Ne on molemmat hyvin suuria pöllöjä eivätkä ymmärrä mitään, vaan ei ne vielä ole käyneet rautatietä katsomassa, vaan kyllä ne kohta lähtee.”

Terveisin Kalevi Kämäräinen

www.rautatiematkustajat.fi

https://www.facebook.com/Rautatiematkustajat-158345494253217/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Eriytettyjen yhtiöiden hallinto ja kilpailuttamista varten vaadittu henkilöstö maksaa melkoisesti.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset