kalevikamarainen

Oikeusasiamies ei pettänyt odotuksiani

Johdanto

Aivan alkuvuodesta kirjoitin blogin Eduskunnan oikeusasiamies tutkii, jossa selostan Joulun välipäivinä kirjoittamani blogin jalostamisesta kanteluksi Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun kohteena on muuan työvoimahallinnon asiantuntijatehtävän täyttäminen ja sen yhteydessä ilmenneen ongelmat valtion atk-järjestelmiä käyttäessäni.

Kommenttiosastolla Niko Kaistakorpi valelee öljyä laineille:

”Älä pidättele hengitystä odottaessa. Kohta tulee vuosi täyteen siitä, kun tein itse kantelun liittyen ELY:n toimimattomuuteen ympäristöluvan valvonnassa. Parisen kuukautta sitten kysäisin, että missä mennään ja sain tiedon että kesällä ELY:ltä oli pyydetty lausunto. Muutoin en vastaanottoilmoituksen lisäksi ole kuullut mitään asiasta.”

Vastasin: ”En pidättelekään. Kokemusta on noiden rattaiden jauhamisesta.” Ja kävikin niin, että lattian tasolla olevat odotukseni täyttyivät vastaanottaessani Eduskunnan oikeusasiamiehen 20.8.2018 päiväämän ratkaisun. Joudun kuitenkin jatkamaan kirjeenvaihtoa Arkadianmäen virastokompleksiin tänään lähettämälläni tekstillä. Oheistettua sähköpostikirjeenvaihtoa en onnistu esittämään blogin liitteinä, mutta toistan viestien olennaisen sisällön itse tekstissä.

Uusi viestini

Olen vastaanottanut 20.8.2018 päivätyn vastauksenne asiassa EOAK/90/2018. Sen liitteenä on Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston 26.2.2018 päiväämä vastine KEHA/525/2018, jota siteeraan:

”Pohjois-Karjalan TE-toimisto toteaa, ettei ko. sähköinen työpaikan hakujärjestelmässä valokuvan liittäminen ole vaatimus vaan hakijan halutessa lisämahdollisuus. Siihen miksi järjestelmä olisi hakijan kertoman mukaan ehdottomasti vaatinut valokuvan liittämistä ja sen liittäminen olisi ollut ehdoton edellytys edetä hakuohjelmassa, ei TE-toimisto voi ottaa varmaa kantaa. Ko. paikkaan tuli hakemuksia sekä kuvan kanssa että ilman eikä keltään muulta hakijalta tullut viestiä/palautetta ehdottomasta vaatimuksesta valokuvan liittämisestä. Ko.asia ei ole tullut esille myöskään aiemmissa TE-toimistolle ko. järjestelmää käytetyissä rekrytoinneissa. Tällä perusteella oletettavaa on, että hakija on tehnyt jonkin teknisen virheen täyttäessään hakemusta tai hän on jotenkin oletusorvoksi asettanut ko. valokuvavaatimuksen tietämättään. Em. arvelu ei tunnu todennäköiseltä, koska ko. asetusmuutoksia ohjelmaan ei pitäisi hakemuksen täyttäjän pystyä tekemään. Em. perusteella oletettavaa on, että hakijan hakemuksen tekemiseen liittyvät ongelmat ovat johtuneet hänen omasta toiminnastaan.     

Kämäräinen kertoo lähettäneensä hakemuksensa sähköisesti ko. paikkahakemukseen merkitylle yhdyshenkilölle. Pohjois-Karjalan TE-toimiston tietojen mukaan ko. hakemusta ei ole missään vaiheessa saapunut TE-toimistoon eikä em. yhdyshenkilölle. Koska hakemusta ei ollut saapunut, ei sitä myöskään ollut kirjattu USPA-järjestelmän diaariin. Näin ollen hakijan hakemus ei ole ollut käsiteltyjen hakemusten joukossa eikä hänelle ole myöskään voitu laittaa tietoa valinnan tuloksesta. Hakija on lähestynyt sähköpostilla18.05.2017 ko. paikan yhdyshenkilö Henri Kokkoa ja kertonut viestissään seuraavaa: ”Oheistan. Voinette ottaa huomioon siitä syystä näin toimitettuna, ettei sähköinen hakemusjärjestelmä suostunut liittämään valokuvaa hakemukseen eikä suostunut myöskään ohittamaan vaatimusta valokuvan liittämisestä (jouduin siis umpikujaan hakemusta täyttäessäni). Postitse lähetettynä tässä vaiheessa on myös riski siitä, ettei hakemus ehdi perille ennen määräajan päättymistä”. Yhdyshenkilön mukaan ko. viestin mukaan liitteenä ei ole ollut varsinaista hakemusta ja tästä syystä Henri Kokko on lähettänyt hakijalle 19.05.2017 sähköpostiviestin, jossa on todettu seuraavasti: ”Saisitko laitettua hakemuksen paperisena? Teknisten ongelmien vuoksi katson, että hakemus ehtii vielä mukaan rekrytointiin.” Henri Kokon mukaan paperista hakemusta hakijalta ei kuitenkaan saapunut missään vaiheessa. Jos hakija on sen lähettänyt, niin se ei ole missään vaiheessa saapunut oikeaan paikkaan eikä sitä ole kirjattu diaariin.

Pohjois-Karjalan TE-toimisto toteaa, ettei Kämäräisen lähettämäksi kertomaa hakemusta ole missään vaiheessa saapunut valintaprosessiin ja näin sitä ei ole voitu huomioida valinnassa eikä valinnan tuloksesta ole voitu hakijalle ilmoittaa. Hakijan kertomalle hakuohjelman valokuvan ehdottomalle vaatimukselle ei TE-toimisto löydä järkeen käypää selitystä, koska muiden hakijoiden eikä muiden rekrytointien kohdalla hakijan esittämää vaatimusta ei ole ilmennyt. Hakijaa ei ole prosessin osalta ilmeisesti ohjeistettu riittävän selkeästi hakemuksen toimittamisen osalta tai sitten hakija ei ole jostakin syystä ymmärtänyt oheistusta vaan on ymmärtänyt, että sähköpostiviestien vaihto asiassa olisi samalla myös riittävä hakemus avoinna olleeseen asiantuntijan paikkaan. TE-toimiston mielestä ko. ohjeistus ja pyyntö paperisesta hakemuksesta on ollut riittävän selkeä ja yksiselitteinen.

Sirpa Eklund                                                       Jarmo Vepsäläinen

Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja                 Hallintoasiantuntija”   

Eduskunnan oikeusasiamiehen vastauksessa puolestaan todetaan:

”TE-toimiston mukaan ko. sähköisen työpaikan hakujärjestelmässä valokuvan liittäminen ei ole vaatimus vaan lisämahdollisuus. Siihen miksi järjestelmä olisi ehdottomasti vaatinut valokuvan liittämistä ja sen liittäminen olisi ollut ehdoton edellytys edetä järjestelmässä, TE-toimisto ei voi ottaa varmaa kantaa. Ko. paikkaan tuli hakemuksia sekä kuvan kanssa että ilman sitä eikä muilta hakijoilta tullut viestiä/palautetta asiasta. Ko. asia ei ole tullut esille myöskään aiemmissa rekrytoinneissa, joissa on käytetty ko. järjestelmää. Tällä perusteella TE-toimiston mukaan on oletettavaa, että olette tehnyt jonkin virheen täyttäessänne hakemusta.

TE-toimiston mukaan lähestyitte sähköpostilla 18.5.2017 avoimen työpaikan yhteyshenkilöä ja kerroitte viestissänne seuraavaa: ”Oheistan. Voinette ottaa huomioon siitä syystä näin toimitettuna, ettei sähköinen hakemusjärjestelmä suostunut liittämään valokuvaa hakemukseen eikä suostunut myöskään ohittamaan vaatimusta valokuvan liittämisestä (jouduin siis umpikujaan hakemusta täyttäessäni). Postitse lähetettynä tässä vaiheessa on myös riski siitä, ettei hakemus ehdi perille ennen määräajan päättymistä”. Yhdyshenkilön mukaan ko. viestin liitteenä ei ollut varsinaista hakemusta ja tästä syystä yhdyshenkilö lähetti Teille 19.5.2017 sähköpostiviestin, jossa todettiin seuraavasti: ”Saisitko laitettua hakemuksen paperisena? Teknisten ongelmien vuoksi katson, että hakemus ehtii vielä mukaan rekrytointiin.”      

TE-toimiston mukaan sähköisesti ko. paikkahakemukseen merkitylle yhteyshenkilölle lähettämänne hakemus ei ole missään vaiheessa saapunut TE-toimistoon eikä em. yhdyshenkilölle. Koska hakemusta ei ollut saapunut, sitä ei myöskään ollut kirjattu USPA-järjestelmän diaariin. Näin ollen hakemuksenne ei ole ollut käsiteltyjen hakemusten joukossa eikä Teille ole myöskään voitu laittaa tietoa valinnan tuloksesta. 

Kertomallanne hakuohjelman valokuvan ehdottomalle vaatimukselle TE-toimisto ei löydä järkeen käypää selitystä, koska muiden hakijoiden eikä muiden rekrytointien kohdalla esittämäänne vaatimusta ei ole ilmennyt. TE-toimiston mukaan Teitä ei ole prosessin osalta ilmeisesti ohjeistettu riittävän selkeästi hakemuksen toimittamisen osalta tai sitten ette ole jostakin syystä ymmärtänyt oheistusta, vaan olette ymmärtänyt, että sähköpostiviestien vaihto asiassa olisi samalla myös riittävä hakemus avoinna olleeseen asiantuntijan paikkaan. TE-toimiston mielestä ko. ohjeistus ja pyyntö paperisesta hakemuksesta on ollut riittävän selkeä ja yksiselitteinen.

Saadun selvityksen perusteella apulaisoikeusasiamies katsoi, ettei asiassa ole ilmennyt oikeusasiamiehen toimenpiteitä edellyttävää lainvastaista tai virheellistä menettelyä.

Totean vielä, että Valtiolle.fi on Valtiokonttorin ylläpitämä sivusto, jonka tietosisällöstä Valtiokonttori vastaa. Avointen paikkojen työnhakupalvelusta vastaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet. Sivustolla on linkki, jonka kautta voi antaa palautetta sivustosta.

Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Päivi Pihlajisto

Lopputuleman johdosta oheistan viestinvaihdon TE-toimiston ja minun välilläni kokonaisuudessaan 18.5.2017 jälkeen.

Siteeraan viestien pääkohdat myös tässä:

”Kokko Henri (TET) henri.kokko@te-toimisto.fi Fri, May 19, 2017, 2:21 PM

Hei,

Hakemuksia vastaanottaessamme joudumme toimimaan virallisen toimintamallin mukaisesti, eli hakemus tulisi jättää hakemusjärjestelmän kautta tai toimittaa postitse paperisena.

Ystävällisin terveisin Henri Kokko”

”Kalevi Kämäräinen kalevi.kamarainen@gmail.com Fri, May 19, 2017, 2:39 PM

to Kokko, me

Vika on kuitenkin nähdäkseni teidän (valtion) tietokonejärjestelmässä.

Terveisin Kalevi Kämäräinen”

”Kokko Henri (TET) henri.kokko@te-toimisto.fi Fri, May 19, 2017, 3:43 PM

to me

Hei,

Oliko niin, ettei kuvan liittäminen onnistunut? Tämän voin ottaa ilman muuta huomioon mutta hakemus olisi tärkeintä saada järjestelmän kautta laitettua.

Ystävällisin terveisin Henri Kokko”

”Kalevi Kämäräinen kalevi.kamarainen@gmail.com Fri, May 19, 2017, 3:50 PM

to Kokko, me

Kuvan laitto ei onnistunut, MUTTA se katkaisi myös mahdollisuuden täyttää niitä seuraavia osioita. Järjestelmä ei millään antanut ohittaa vaatimusta kuvan liittämisestä.

Terveisin Kalevi Kämäräinen” 

”Kokko Henri (TET) henri.kokko@te-toimisto.fi Mon, May 22, 2017, 8:57 AM

to me

Hei,

Saisitko laitettua hakemuksen paperisena? Teknisten ongelmien vuoksi katson, että hakemus ehtii vielä mukaan rekrytointiin.

Ystävällisin terveisin Henri Kokko”

”Kalevi Kämäräinen kalevi.kamarainen@gmail.com Mon, May 22, 2017, 9:36 AM

to Kokko

Saan minä sen postiin paperisena. Laitanko sinne KEHAn postilokero-osoitteeseen?

Terveisin Kalevi Kämäräinen” 

”Kokko Henri (TET) henri.kokko@te-toimisto.fi Mon, May 22, 2017, 11:31 AM

to me

Hei,

Kyllä, sinne juuri.

Ystävällisin terveisin Henri Kokko”

”Kalevi Kämäräinen kalevi.kamarainen@gmail.com Tue, May 23, 2017, 1:50 PM

to Kokko, me

Paperit lähtivät eilen kirjattuna kirjeenä, joten pitäisi olla perillä viimeistään huomenna.

Terveisin Kalevi Kämäräinen”

”Kokko Henri (TET) henri.kokko@te-toimisto.fi Tue, May 23, 2017, 2:12 PM

to me

Hei,

Kiitos ilmoituksesta.

Ystävällisin terveisin Henri Kokko”

Olen siis noudattanut TE-toimistolta saamiani ohjeita ja 28.8.2018 KEHAn kirjaamosta[i] saamani tiedon mukaan hakemukseni on kirjattu järjestelmään 26.5.2017. TE-toimisto toisaalta myöntää vastineessaan, että hakemukseni on jätetty huomiotta. Tämä on mielestäni virheellistä menettelyä, toisin kuin Eduskunnan oikeusasiamiehen vastauksessa 20.8.2018 esitetään. 

Lisäksi pidän erittäin epämiellyttävänä ja epäasiallisena sitä, että valtion työvoimaviranomainen antaa julkisessa asiakirjassa vääristeltyä tietoa työnhakutaidoistani riippumatta siitä onko vääristely huolimattomuudesta johtuvaa tai kenties tahallista. Kyseisellä koneistolla on mahdollisuus määrätä[ii] työttömän ”elämästä ja kuolemasta”[iii] siten, että oikeus toteutuu vasta myöhemmin, jos toteutuu[iv]. Voinko enää olettaa saavani asiallista kohtelua TE-toimistolta?

Epäilyni sai vahvistusta eilen saapuneesta kirjeestä (koska sitä ei toimitettu minulle sähköisessä muodossa, voin pyydettäessä lähettää kopion postitse):

”Työtarjous 27.08.2018:

Antamiesi työnhakutietojen perusteella TE-toimisto on arvioinut, että ammattitaitosi ja osaamisesi vastaavat alla mainitun tehtävän vaatimuksia.

Ota yhteyttä työnantajaan viimeistään 03.09.2018.

Tehtävä Yleistyöntekijä

Työtehtävät voivat olla työnhakijan omien toiveiden ja osaamisen mukaisesti X:n toimipisteissä (Y tai Z), kaupungilla/kunnalla tai yrityksessä. Työkohde ja tehtävät suunnitellaan työhaastattelussa. Työtehtävinä voi olla esim. keittiö, kierrätys, kutomo, ompelu, avustavat hoitotyöt, kiinteistönhuolto. X-hanke on työvoimapoliittinen hanke, jonka tavoitteena on tukea pitkäaikaistyöttömiä työ- ja/tai opiskelupaikan haussa.

Palkkatukityön lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella työn ohessa, suorittaa lupakoulutuksia tai siirtyä työskentelemään yrityksen/kunnan työtehtäviin ja sitä kautta tutustua uuteen alaan ja työpaikkaan.

- - -

Jos haet tai saat työttömyysetuutta, sinun täytyy hakea kokoaikatyötä ja ottaa vastaan sinulle tarjottua työtä. Tarjotusta työstä kieltäytyminen voi johtaa työttömyysetuuden menettämiseen. Lue aiheesta lisää osoitteessa www.te-palvelut.fi

Työtarjouksen lähettäjä         ZZ

                       Pohjois-Karjalan TE-toimisto

                       Puh. 029x xxx xxx”  

Olen koulutukseltani ja valmistumisen jälkeiseltä työkokemukseltani juristi, mutta kuten kantelustakin voi havaita, en ole rajoittanut työnhakuani puhtaasti lainopillisiin tehtäviin. Epäilen kuitenkin, etteivät ”keittiö, kierrätys, kutomo, ompelu, avustavat hoitotyöt, kiinteistönhuolto” kovinkaan hyvin vastaa ”ammattitaitoani ja osaamistani” TE-toimiston arviosta huolimatta. Kuinka moiseen lopputulokseen voi objektiivisella harkinnalla oikein päästä?

Kiinnitän huomiota myös siihen, että valtio kyykyttää nyttemmin oikein lain voimalla työttömiä työnhakijoita[v]. Siihen nähden on minusta vähintäänkin kohtuullista, että valtion omat työnhakujärjestelmät olisivat kunnossa eikä mahdollisten virheiden syitä sälytetä työnhakijoille.

Eduskunnan oikeusasiamiehen vastauksessa todetaan, ettei TE-toimisto löydä järkeen käypää selitystä valokuvan ehdottomalle vaatimukselle. Vastauksesta ilmenee kuitenkin, että järjestelmästä vastaa Valtiokonttori eikä TE-toimisto. Kuinka on siis mahdollista, että Eduskunnan oikeusasiamies nojaa päätöksensä toisen käden tietoon eikä selvitä tiedossa olevalta vastuunkantajalta, voiko järjestelmässä olla vikaa - vastuunkantaja kun on sentään vaivauduttu selvittämään?

Ainakaan kaikille avoimissa hakijan ohjeissa ei kerrota sitä, että järjestelmä saattaa vaatia/pyytää vapaaehtoisia tietoja, kuinka tuollaiset tietokohdat ohitetaan ja miten pitää menetellä, jos ongelmia tulee[vi]. Epäselväksi jää myös yhä, miksi valtio edes vapaaehtoisesti pyytää työnhakijoita liittämään valokuvansa työhakemukseen.

Selostamistani syistä tiedustelen, onko 20.8.2018 päivätty kirje todellakin Eduskunnan oikeusasiamiehen viimeinen sana asiassa EOAK/90/2018?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

[i] http://www.keha-keskus.fi/

[ii] http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/tyonhakuvalmennus/index.html

[iii] https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/79045-te-toimisto-puolustautuu-sita-varten-sosiaalitoimisto-on

[iv] https://ohje.te-palvelut.fi/hloasiakas/fi/omattyottomyysturvatiedot/tvplausunto

[v] http://alusta.uta.fi/artikkelit/2018/01/16/aktiivimalli-perverssi-tulkinta-aktiivisesta-tyoemarkkinapolitiikasta.html

[vi] https://www.valtiolle.fi/fi-FI/Toihin_valtiolle/Hakijan_ohjeet

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Ylin laillisuusvalvonta tulisi antaa kansalaisille, koska eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri eivät tutki asioita asianmukaisesti, eikä kansalaisella näin ole minkäänlaista turvaa laittomasti toimivia viranomaisiamme vastaan.

Samoin myös Perustuslain valvonta tulisi antaa kansalaisten käsiin. Nykyinen toiminta, jossa eduskunta säätää Perustuslain ja eduskunnasta koostuva perustuslakivaliokunta valvoo Perustuslain toimivuutta, ei toimi. Tässä rikotaan vallan kolmijako-oppia ja se tehdään sen takia, jottei poliitikkojemme Perustuslain rikkomisia tutkita ja käsitellä asianmukaisesti.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tämän saman kokemuksesta voin sanoa myös mitä Markku toikin esille "Ylin laillisuusvalvonta tulisi antaa kansalaisille, koska eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri eivät tutki asioita asianmukaisesti, eikä kansalaisella näin ole minkäänlaista turvaa laittomasti toimivia viranomaisiamme vastaan".

Omassa tapauksessammekin kyseisissä virastoissa asioita ei tutkita asianmukaisesti ja vastaukset on vuosien päästä aivan muuta mistä on kannellut.

Tätä samaa on havaittavissa VKSV.ssa Poliisin toimia ei saa tutkinnan alle vaikka komisario tason mies antaa ympäristörikoksesta tutkinta päätöksen valheellisen ym. asiaan liittyvää.

Samoin tutkintaa ei saa VKSV.ssa. Me tavalliset kansalaiset emme saa tutkimuksia eikä oikeita vastauksia VKSV:sta, kun vaadimme valtakunnansyyttäjää toimimaan. Kauanko kansalaisia saa kusettaa vielä vuonna 2018?

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249130-vks...

Toimituksen poiminnat