kalevikamarainen

Suomalaiset ja espanjalaiset erityisolosuhteet

Espanjaa ja Suomea yhdistää (keskieurooppalaisesta) standardista 1.435 millimetriä poikkeava raideleveys. Espanjan 1.668 millimetriä[i] eroaa standardista 233 milliä, kun taas suomalainen 1.524 millimetriä on 89 milliä leveämpi ja 144 milliä iberialaista kapeampi. Entisten IVY-maiden 1.520 millimetriä[ii] poikkeaa taas meikäläisestä nykyään neljä milliä.

Poikkeama tuo muassaan ongelmia. Niistä kertoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:

”Suomen sisäinen tavaraliikenne avautui kilpailulle vuonna 2007. Fenniarail Oy aloitti ensimmäisenä VR-Yhtymän kilpailijana säännöllisen tavarajunaliikenteen kuitenkin vasta vuonna 2016. Keskeisenä syynä kilpailun hitaaseen käynnistymiseen on pidetty juuri rautatiekaluston heikkoa saatavuutta. Kotimaassa sekä veturi- että vaunukalusto ovat lähes kokonaisuudessaan VR-Yhtymän omistuksessa. Suomessa ei ole toimivia rautatiekaluston markkinoita eikä ulkomaisilla kaluston toimittajilla ole valmiina valikoimissaan kalustoa, joka sopisi Suomen 1524 mm raideleveydelle ja täyttäisi Suomessa sovellettavat normit. Suomen raideleveydelle sopivaa ja EU-vaatimukset täyttävää kalustoa on mahdollista saada valmistajilta tilaamalla, mutta pienissä tilauserissä kalustoyksiköiden hinta muodostuu korkeaksi ja kaluston toimitusajat ovat pitkät.

Kaluston heikkoa saatavuutta käsittelevässä keskustelussa veturien saatavuus on usein nostettu keskeiseksi haasteeksi. Vähintään yhtä merkittävänä haasteena voidaan pitää myös vaunujen heikkoa saatavuutta. Vaunujen hankinta voi muodostaa rautatieyritykselle vetureihin nähden moninkertaisen kuluerän, mikäli rautatieyritys ostaa vaunut. Suomen ja Venäjän välisessä yhdysliikenteessä vaunujen saatavuus ei rajoita kilpailun syntymistä, koska yhdysliikennöinti tapahtuu venäläisomistuksessa olevilla vaunuilla.

Kaluston saatavuuteen liittyvät haasteet riippuvat myös muista Suomen rautatiemarkkinoiden ominaispiirteistä. Suomen rautateiden kuljetusmarkkinat ovat suhteellisen pienet ja merkittäviä rautatiekuljetuksia tarvitsevia teollisuusyrityksiä on melko vähän. Kuljetustarpeet saattavat myös muuttua suhteellisen nopeasti, mikä asettaa haasteita kuljetuksiin sopivan vaunukaluston hankkimiselle. Kaluston hankinnan lisäksi keskeisinä haasteina markkinoille tulossa Suomessa on pidetty etenkin palveluihin (esimerkiksi varikot ja huoltopisteet) pääsyn vaikeutta. Muina markkinoilletulon esteinä on pidetty mm. pitkään markkinoilletuloaikaan, henkilöstön hankintaan ja ratakapasiteetin riittävyyteen liittyviä haasteita.”[iii]

Vaikka päättäjätkin yleisesti tunnustavat raideleveyden ”haasteet”, VR:n on perinteisesti sallittu romuttaa vähänkin käytettyä kalustoaan[iv], koska kunnostaminen[v] ei ole ”järkevää”[vi]. Näitä VR:n totuuksia on pahimmillaan ”toitotellut” liikenneministeri VR:n kypärä päässään VR:n konepajalla[vii]. Harvaan päähän on pälkähtänyt se ”erikoisuus”, että VR:lle on ”järkevää” myydä heppoista autokalustoa eniten tarjoavalle[viii]

Suomen valtion ikioma byrokratiakin on lisännyt ”haasteita”. Kilpailuvirasto ”työnsi kivirekeään” lopulta niin hitaasti, että Fenniarail (Proxion Train Oy -nimisenä) peruutti tekemänsä VR:n määräävää markkina-asemaa[ix] koskevan kantelun[x]. Kotimaisen sijaan yhtiö osti tsekkiläisen yrityksen[xi] entisestä itäblokin[xii] kalustosta[xiii] modernisoimia vetureita[xiv] ja vuokrasi meikäläisiä[xv] pienempiä[xvi] vaunuja kansainväliseltä yhtiöltä[xvii].

Espanjassa toimitaan toisin. VR Groupia[xviii] vastaava RENFE[xix] myi äskettäin[xx] 71 veturia[xxi] ja lähes 1.500 vaunua[xxii] tarjousten perusteella[xxiii]. Koska ostajan pitää[xxiv]  lähinnä maksaa kauppahinta[xxv], kalusto voi pysyä kotimaassaan[xxvi]. Iberialaista[xxvii] kalustoa[xxviii] on tosin ennenkin myyty Etelä-Amerikkaan raideleveydestä[xxix] riippumatta[xxx] ja huolimatta sikäläisen leveäraiteen hienoisesta poikkeamasta (1.676 millimetriä[xxxi]). Koska nyt myytäviä sähkövetureita on jo kulkeutunut Chileen[xxxii], ei vaadi suuriakaan ennustajanlahjoja nähdä niiden lukumäärän kasvavan Atlantin takana.

Leikillisesti voi kysyä selittääkö raideleveys sen, että espanjalainen kalusto (1.668, 1.435 ja 1.000 millimetriä[xxxiii]) kelpaa jälleenmyyntiin mutta suomalainen ei. Entäpä jälkimarkkinoiden puute? Neljän millin ero entisiin IVY-maihin verrattuna on pientä siihen nähden, että Australiassa standardiraideleveyden vetureita[xxxiv] on muunnettu 610 millimetriä[xxxv] ”leveille” kiskoille (hyvin tuntuu toimivan ”vain” 825 millimetrin erosta huolimatta[xxxvi]).

Kalustoa voi myös uusia raideleveyttä vaihtamatta. Edustava esimerkki on Lontoon metrojunien muuntaminen ja myyminen[xxxvii] rautatiekäyttöön[xxxviii] sekä diesel- että akkuversioina[xxxix]. VR:lläkin on alumiinikorisia sähköjunia[xl], joita voisi toisen brittiesimerkin tapaan[xli] romuttamisen sijasta muuttaa sähköistämättömälläkin radalla kulkukelpoisiksi. Mutta mikä on näidenkin kalustoyksiköiden kohtalo?

Ministeri Berner on saanut[xlii] varsin[xliii] niukasti ymmärrystä[xliv] aikeilleen siirtää edes osa rautatiekalustosta valtiolliseen omistukseen pois VR:n kynsistä[xlv]. ”Suomalaisista erityisolosuhteista[xlvi]” johtuva tuhoamispolitiikka[xlvii] saattaa siis jatkua vastedeskin, VR kun tuntuu yhä olevan koiraa heiluttava häntä[xlviii].

Terveisin Kalevi Kämäräinen

www.rautatiematkustajat.fi

 

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_ib%C3%A9rico

[ii] https://www.sfs.fi/ajankohtaista/artikkelit/suomessa_matkataan_junilla_leveasti

[iii] https://www.trafi.fi/filebank/a/1480508197/351233476bf8eb881016cefc66af301b/23194-Venalaisen_standardin_mukaisen_rautatiekaluston_kayton_lisaamisen_vaikutukset_Suomessa_-_Esiselvitys.pdf (s. 5 ja 20)

[iv] https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/543075/VRn+salonkivaunut+lahtevat+kierratykseen+ja+romuksi

[v] http://vaunut.org/sarja/2396

[vi] https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000665311.html

[vii] http://kalevikamarainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/135207-mot-vr-tuhoaa-kayttokelpoista-rautatiekalustoa

[viii] https://huutokaupat.com/vr-yhtyma-oy (8.12. myynnissä oli Skoda Octavia Combi diesel vuosimallia 2007)

[ix] https://proxiontrain.wordpress.com/2013/02/11/maaraavan-markkina-aseman-vaarinkaytto/

[x] https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001897266.html

[xi] http://www.czloko.com/news-1/news/cz-loko-delivers-2-more-locomotives-to-fennia-rail.htm

[xii] https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%8CKD_T-669_diesel_locomotive

[xiii] http://rail.phototrans.eu/24,1295,0,Fennia_Rail.html

[xiv] https://fi.wikipedia.org/wiki/Dr18

[xv] https://www.vrtranspoint.fi/fi/vr-transpoint/asiakkaan-opas/kalusto/rautatiekalusto/kotimaan-liikenteen-vaunut/katetut-vaunut/sahatavaravaunu/sahatavaravaunu---hbi/

[xvi] http://www.transwaggon.se/fileadmin/user_upload/Typenblaetter/Gedeckt/NLD_NLE_NLS.pdf, http://www.transwaggon.de/index.php?id=5

[xvii] http://ilmoittautumiset.kymichamber.fi/export/sites/www.kymichamber.fi/liitetiedostot/Kimmo_Rahkamo_250515.pdf

[xviii] https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/vr-group-yrityksena/

[xix] http://www.renfe.com/empresa/informacion_legal/index.html

[xx] http://www.renfe.com/empresa/mercancias/img/2%20Anexo%201a%20Lotes%20%20de%20Locomotoras%20%20Caratula%20Anexo%20I.pdf

[xxi] http://www.renfe.com/empresa/mercancias/img/4%20Anexo%20Ic%20Fichas%20Locomotoras.pdf

[xxii] http://www.renfe.com/empresa/mercancias/img/5%20Anexo%20Id%20Fichas%20Vagones.pdf

[xxiii] https://www.railfreight.com/business/2018/11/21/renfe-to-sell-71-locomotives-and-1434-wagons/?fbclid=IwAR26WucBjVIatZoFGqIxDDycK09VIUgWjBnstzCsf7nEweq_6p021jZx4D8

[xxiv] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902 (Artículo 71. Prohibiciones de contratar.) https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf

[xxv] http://www.renfe.com/empresa/mercancias/img/6%20ANEXOS%20II%20III%20y%20IV.pdf

[xxvi] http://www.renfe.com/empresa/mercancias/img/1%20CONDICIONES%20DE%20VENTA%20MATERIAL%20v1.pdf

[xxvii] http://www.plataforma14.com.ar/ee1400.htm

[xxviii] https://www.flickr.com/photos/pablocepero/3229504603

[xxix] http://ferrocarrilesdelsud.blogspot.com/2011/11/espana-feve-firma-un-contrato-con-el.html

[xxx] https://treneando.com/2009/05/22/yankis-camellos-y-apolos-desembarcan-en-argentina/

[xxxi] https://blog.structuralia.com/los-anchos-de-via-ferroviaria

[xxxii] https://www.trenesdechile.cl/e269.html#cabecera

[xxxiii] http://www.renfe.com/empresa/mercancias/venta_material.html?fbclid=IwAR125ujfGnKwNslUWyDV7_xO2xAqLzD6AX-QMCkpuG4BWJxN2P-bR2oBMa8

[xxxiv] http://www.auscisionmodels.com.au/73%20Class%20Page.htm

[xxxv] https://www.mackaysugar.com.au/business/cane-supply/Pages/Cane-Haulage.aspx, http://www.sa-transport.co.za/trains/sugar_cane_rail/94class.html

[xxxvi] https://www.youtube.com/watch?v=LlQ6NXLTs8U (11.46 – 13.37)

[xxxvii] http://www.railtechnologymagazine.com/Rail-News/vivarail-unveils-new-class-230-livery-as-west-midlands-trains-deal-signed, https://www.railwaygazette.com/news/passenger/single-view/view/vivarail-d-trains-for-wales-borders.html

[xxxviii] https://www.youtube.com/watch?v=ApSZchc8i_A, https://www.youtube.com/watch?v=NzOqrKuE1oU

[xxxix] https://www.railway-technology.com/projects/class-230-d-train/

[xl] https://fi.wikipedia.org/wiki/Sm2

[xli] https://turbopowersystems.com/tps-auxiliary-power-supply-units-for-brush-traction/

[xlii] https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Tavio-Bernerin-ehdotuksesta-Ulkomaalaiset-suuryritykset-k%C3%A4%C3%A4riv%C3%A4t-voitot-%E2%80%93-veronmaksajien-kustannuksella/1026307

[xliii] https://raidepuolue.fi/uutiset//sakn-asiantuntija-hallitus-purkaa-suomen-hyvin-toimivan-ja-tehokkaan-rautatiejrjestelmn

[xliv] https://raidepuolue.fi/uutiset//liittojohtajat-rautateiden-kilpailuttamista-ohjaa-hallituksen-poliittinen-ideologia

[xlv] https://www.kauppalehti.fi/uutiset/rekkayhtiot-vaativat-vauhtia-vrn-vaunujen-kayton-vapauttamiseen/7ef996ce-c7ef-3d4d-9522-60c97a25ebb8

[xlvi] http://mitrorepo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/140171-huomioiko-eun-rautatieuudistus-suomen-erityisolosuhteet

[xlvii] http://kalevikamarainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241145-kansallisomaisuuden-tuhoamista

[xlviii] https://yle.fi/uutiset/3-10542283?origin=rss&utm_source=twitter-share&utm_medium=social

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Eikös Venäjällä ole ihan sama raideleveys kuin Suomessa? Mainitsit entisten IVY-maiden muutaman millin erosta.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Ystävä hyvä, se neljän millin ero on yllättävän merkittävä.

Terv. KK

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Tarkennan: kyllä se neljän millin ero on nykyään tosiasia, vaikka tässä väitetään Suomenkin olevan "samassa kelkassa" (ja ne "suomalaiset erityisolosuhteet" taas selittävät sen, ettei vanhaa kalustoa voi pienestä erosta huolimatta myydä Venäjällekään).
http://forum1520.ru/2018/en/about/gauge/

Terv. KK

Käyttäjän PekkaMansala kuva
Pekka Mansala

"...koska yhdysliikennöinti tapahtuu venäläisomistuksessa olevilla vaunuilla".
Tuo on tullut ja tulisi Suomelle kalliiksi. Vanhan Suomi-Venäjä raideliikennesopimuksen mukaan kumpikin maa korjaa ja maksaa omalla maallaan sattuvat rata- ja kalustorikot. Jos siis Venäjä lähettää Suomeen romuvaunuja kemikaalilastissa malliin Mäntyharju 2018 ja ne hajoavat rikkoen myös rataa Suomi maksaa koko lystin. Vastaavasti suomalaisen vaunun hajotessa Venäjällä, Venäjä maksaa.
Ilmeisesti uusi sopimus on yhtä höveli naapurille.

Olennaista on siis kontrolli minkälaisia vanuja päästetään mihinkin maahan. Esimerkiksi sotakorvauskaluston vastaanottotarkastus oli huomattavan tiukka. Suomalaisilta vaadittu laatu oli kaukana Neuvostoliittolaisten itse tekemästä laadusta.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Pitää paikkansa, että laadunvalvonta oli tiukka.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset